Migratiehonden

De Stowaway Search Dog (SSD) of in het Nederlands ook wel verstekelingen of migratiehonden genoemd worden overal ingezet waar personen op illegale wijzen proberen landsgrenzen over te steken door oneigelijk gebruik van transportmiddelen. De migratiehond is een snelle en uitermate nauwkeurige manier om vrachttrailers op zeeschepen te controleren op de aanwezigheid van verstekelingen.

Cessna (SSD)

BeveiligingMetHonden.nl

CST-Beveiliging B.V.

DetectieMetHonden.nl

Surveillancehonden

De surveillancehonden, ook wel politiehonden of beveiligingssurveillancehonden genoemd is misschien wel de meest in het oog springende. Tijdens voornamelijk de nachtelijke uren vergezeld deze zijn geleider op risico volle momenten en waakt dan over diens veiligheid maar nog bekender zijn de momenten waar het reilen en zeilen van grote groepen mensen in goede banen moet worden geleid
Nina (Surveillance / SSD)

Detectiehonden

De detectiehonden omvat een grotere groep verschillende diciplines, enkele voorbeelden zijn de Explosive Detection Dog (EDD) en Narcotic Detection Dog (NDD) in het nederlands speurhond explosieven en speurhond verdovende middelen genoemd. Maar ook brandversnellers (Arson Detection Dog) en geld (Currency Detection Dog) zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden die er zijn. Om welke stof het ook gaat, de detectiehond is in staat de hem aangeleerde stoffen te herkennen en dit doormiddel van een melding duidelijk te maken aan de geleider.

Ivy (EDDoi)